top of page

הצהרת נגישות


הצהרת נגישות עבור בוטי אנד קו

אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.
התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.


אפשרויות נגישות באתר 

האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.
מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולארי.

הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים Firefox ו- Google Chrome


פעולות נוספות לקידום הנגישות של בוטי

 

בוטי נוקטת בצעדים הבאים כדי להבטיח נגישות:
הבטחת הנגישות כחלק מהצהרת המשימה שלנו.
דגש על נגישות בכל המדיניות הפנימית שלנו.
נגישות בכל שטחי החנויות שלנו: שילוט נדרש, תפריט נגיש, משטח הצהרה, סף נגד החלקה, כניסה נגישה (ללא שירותי נכים) 

נגישות באתר האינטרנט: ניגודיות, מירכוז, תיאור תמונות, אופציות הגדלה, אפיון עמודים, כותרות טקסטים ולינקים

זמינות כל המידע באתר לשימוש בתכנות הקראה ייעודיות 


שליחת פידבק 

 

אנו מקדמים בברכה את המשוב לגבי הנגישות שלנו

לכל שאלה ניתן לפנות לאחראית הנגישות בחברה: מאור שוייגר. טלפון: 972-54-741-5341 אימייל: butidize@gmail.com

כמו כן, מוזמנים ומוזמנות ליצור איתנו קשר בכל הנוגע לחסמי נגישות בעזרת השאלון שלמטה 👇

ננסה לענות בטווח של עד 3 ימי עסקים מיום הפניה


תאריך

 

הצהרה זו עודכנה בפעם האחרונה בתאריך 8.7.22

[

משוב על הסדרי נגישות - בוטי אנד קו

תודה רבה על הפידבק

bottom of page